Mesafeli Satış Sözleşmesi | Cosa

Mesafeli Satış Sözleşmesi

www.smartcosa.com” ve “Cosa” mobil ve web uygulamalarının (www.smartcosa.com” ve “Cosa” mobil ve web uygulamaları bundan böyle "Uygulamalar" olarak anılacaktır) hakları Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’ye (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ait olup, bu doküman, Şirket’in ürün ve hizmetlerini (ürün ve hizmetler bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) Uygulamalar aracılığı ile satın almak isteyen kişiler (Şirket’in Ürün’lerini Uygulamalar aracılığı ile satın alan veya Uygulamaları kullanmak isteyen kişiler bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) ile Şirket arasında akdedilecek, Mesafeli Satış Sözleşmesini belirlemek için hazırlanmıştır, ve Şirket tarafından sunulan Ürün ve Uygulamaların Müşteri tarafından satın alınmasına yönelik taahhütleri içermektedir. Buna ilave olarak Şirket yeni Ürün ve Uygulamalar için ek hüküm ve koşullar getirilebilir. İşbu sözleşme Müşteri tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Müşteri sipariş vermeden önce www.smartcosa.com web sitesinde işbu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Ürün’ün Uygulama Üzerinden Satın Alınmasına İlişkin Şartlar Ve Koşullar

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı: - satış anında doldurulur -

Ürün Bedeli: - satış anında doldurulur -

Adet: - satış anında doldurulur -

Toplam Bedel: - satış anında doldurulur -

İndirim: - satış anında doldurulur -

Kargo Bedeli: - satış anında doldurulur -

KDV (%18): - satış anında doldurulur -

KDV Dahil Toplam Bedel: - satış anında doldurulur -

Müşteri Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: - satış anında doldurulur -

Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi: - satış anında doldurulur -

SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi ARI 4 Teknokenti Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 2 / 50 Sarıyer 34469 İstanbul Türkiye

Telefon: 0850 558 0850

E-posta: destek@smartcosa.com

Mersis No: 0-6320-4396-6700017

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi: - satış anında doldurulur -

Teslimat Adresi: - satış anında doldurulur -

Telefon: - satış anında doldurulur -

E-posta: - satış anında doldurulur -

FATURA BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adres: - satış anında doldurulur -

Telefon: - satış anında doldurulur -

E-posta: - satış anında doldurulur -

Vergi Dairesi: - kurumsal faturalar için gerekir ve satış anında doldurulur -

Vergi Numarası: - kurumsal faturalar için gerekir ve satış anında doldurulur -

Satış Ve Teslimat

Teslimat, satın alınan Ürün bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, Şirket tarafından kargo aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 30 iş günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile en kısa süre içinde yapılacaktır. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında Müşteri ürünü muayene ettikten sonra ürünü tam eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığına dair teslim tutanağını imzalayacaktır.

Satın Alınan Ürün’ler

Ürün’lerin kullanımı Müşteri’nin Uygulama’laya kayıt olması ve bu sözleşmenin koşullarını kabul etmesi gerekir. Şirket güvenlik ve iyileştirme gerekliliklerinden dolayı Ürün’lerin yazılımlarını güncelleyebilir. Montaj ve demontaj hizmetleri Ürün’ün bir parçası değildir. Arıza hallerinde Uygulama’lardaki Destek veya Yardım yönlendirmeleri ile, 0850 558 0850 numaralı telefon aranarak veya destek@smartcosa.com‘a eposta göndererek arıza hakkında bilgi verildikten sonra, Şirket'in yapacağı inceleme sonrasında verilecek onay ile birlikte, arızalı ürünü Şirket’e, Şirket'in belirteceği kargo şirketi aracılığı ile karşı ödemeli olarak ulaştırması gerekmektedir. 

Satın Almaya İlişkin Genel Şartlar

Sipariş verilirken Uygulama’larda gösterilen fiyatlar geçerli olacaktır. Teslimat ücretleri ortaya çıkarsa, Müşteri siparişi verirken teslimat ücretlerinin miktarı hakkında bilgilendirilecektir. Uygulama’larda belirtilen tüm fiyatlara KDV dahildir.

Müşteri satın aldığı Ürün’ün teslimatının süresinde ve doğru şekilde yapılması için, ödeme işlemlerini Uygulama’larda verilen bilgilere göre gerçekleştirerek ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak bildirdiğini beyan ve kabul etmiştir.

Müşteri, Uygulama’larda satışı yapılan Ürün’lere ait yine Uygulama’larda belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatını, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususları kabul ettiğine dair teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

Müşteri, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Şirket sorumlu tutulamaz.

Sözleşme konusu olan Ürün’e ilişkin ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, Müşteri ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Müşteriye aittir. Müşteri, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Şirket’ten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Şirket sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Şirket, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu Ürün’ün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu Müşteri’ye bildirmek zorundadır.

Cayma Hakkı

Müşteri, aşağıdaki istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. 

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Şirket'e teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması (mesafeli sözleşme ekindeki cayma formu kullanılarak veya sair şekillerde) şarttır. 

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Müşteri'ye teslim edilen ürünün Şirket'e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. 

Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak Şirket’e ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün sonunda ürün bedeli Müşteri’ye iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli Şirket tarafından karşılanır. Yurtdışı gönderilerinin iade edilmesi durumunda oluşan gümrük borçlandırmaları Müşteri tarafından ödenecektir. 

Müşteri, cayma hakkını kullandığı yönünde bildirim gerçekleştirdiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde ürünü Şirket’e iade etmelidir.

Ürün’lerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının bozulmamış, ürünün kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olması şartına bağlıdır. Müşteri cayma hakkını kullanmadan önce montaj yaptırmış ve montaj ücreti Şirket tarafından ödenmiş ise iade edilecek ücretten montaj ücreti ve masrafları düşüldükten sonra iade işlemi gerçekleştirilecektir.

Müşteri, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

Cayma Hakkı Formu Örneği

Bu örnek form, Ürün’lere ilişkin cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.

Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’ye

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

Müşteri’nin adı ve soyadı:

Müşteri’nin adresi:

Müşteri’nin imzası: - sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde -

Tarih: