Mesafeli Satış Sözleşmesi | #smartcosa

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATICI

Ünvanı: Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: İstanbul Teknik Üniversitesi, ARI 6 Enerji Teknokenti No:206 34469, Maslak - İstanbul

Telefon: 0850 558 0850

E-posta: destek@smartcosa.com

Web sitesi: www.smartcosa.com

Mersis No: 0-6320-4396-6700017

ÜRÜN BİLGİLERİ

Ürün Adı: Satış anında doldurulur

Ürün Bedeli:Satış anında doldurulur

Adet:Satış anında doldurulur

Toplam:Satış anında doldurulur

Indirim: Satış anında doldurulur

Kargo Bedeli: Satış anında doldurulur

KDV (%18): Satış anında doldurulur

Toplam KDV Dahil: Satış anında doldurulur

ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: Satış anında doldurulur

Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi: Satış anında doldurulur

 

Madde 1. – KONU

Nuvia’nın internet sitesi (www.smartcosa.com)'de elektronik ortamda özellikleri ve fiyatı belirtilen sözleşme konusu ürünlerin satışı ve alıcıya teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülükleri bu sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde 2. – SATIŞ VE TESLİMAT

2.1. Teslimat, Nuvia tarafından kargo aracılığı ile yukarıda belirtilen teslimat adresine sipariş onaylandıktan sonra 30 iş günü içinde yapılacaktır.

2.2. Resmi tatiller ve dini/milli bayram günleri bu süreden sayılmaz. Teslimat sırasında alıcı ürünü muayene ettikten sonra ürünü tam eksiksiz ve hasarsız olarak teslim aldığına dair teslim tutanağını imzalayacaktır.

Madde 3. – ÜRÜN VE HİZMET

3.1. Cosa Cihazları, kombi, klima veya radyatör kullanılan evlerde konfor koşullarından ödün vermeden enerji tasarrufunun yapılmasını amaçlayan sistemin cihazlarıdır. Bu cihazlar 3. nesil (v3) Cosa ürünleri için Cosa İstasyon ve Cosa Kombi Ünitesi, 4. nesil (v4) Cosa ürünleri için Cosa Akıllı Termostat, Kablosuz Kombi Kontrol Ünitesi, Cosa Akıllı Radyatör Vanası ve Cosa İnternet Köprüsü'dür.

3.2. Cosa İstasyon ve Cosa Akıllı Termostat, konutun sıcaklığını ve nemini ölçer, konutta bulunan kablosuz internet altyapısını kullanarak bulut tabanlı sisteme aktarır ve, bulut tabanlı sistemden gelen komutları kombi ve klimalara iletir.

3.3. Cosa Bulut, Cosa Cihazlarından gelen sıcaklık ve nem verilerini depolayarak Üye’lerden gelen yönergelere göre çeşitli algoritmaların kullanımı ile cihazlara ilgili talimatlarının verilmesini sağlayan merkezi sunucunun adıdır.

3.4. Cosa Uygulamaları, Cosa Bulut, Cosa Cihazlarının ayrılmaz parçalarıdır.

3.5. Cosa’yı kullanmadan önce Cosa Cihazları ile birlikte gelen veya Websitesi’nden temin edebileceğiniz kullanım kılavuzunu okuyup, tüm talimatları izleyin.

3.6. Cosa’nın kullanımı için gerekli teknik gereksinimler www.smartcosa.com internet sitesinin Destek bölümünde listelenmiştir. Üyelik ve satın alma işlemlerini tamamlamadan önce kullanıcının bu gereksinimleri karşılayıp karşılayamayacağını kontrol etmesi kendi sorumluluğundadır.

3.7. Cosa’nın kullanımı için kullanıcıların Cosa Mobil uygulamalarından üyelik oluşturmaları ve tüm kullanıcıların tek tek üyelik sözleşmesinin koşullarını kabul etmeleri gerekmektedir. (Cosa’yı kullanan alıcılar “kullanıcı” olarak anılacaktır.)

3.8. Cosa güvenlik veya iyileştirme gerekliliklerinden Cosa cihazlarında uzaktan yazılım güncellemesi yapabilir.

3.9. Montaj veya demontaj hizmetleri Ürün’ün bir parçası değildir. Ürünün Cosa Yetkili Servis’i tarafından montaj veya demontajını talep eden alıcılar ücretini ödemekle yükümlüdür.

3.10. Müşteri montaj veya demontaj hizmetini satın aldıysa, planlaması için 0850 558 0850’den Cosa Destek Ekibine ulaşarak randevu almalıdır.

3.11. Arıza halinde 0850 558 0850 ve/veya destek@smartcosa.com‘a arıza sebebi hakkında bilgi verildikten sonra, Nuvia’nın yapacağı inceleme sonrasında verilecek onay ile birlikte, arızalı ürünü Nuvia’ya, Nuvia’nın belirteceği kargo şirketi aracılığı ile karşı ödemeli olarak ulaştırması gerekmektedir.

3.12. Nuvia tarafından müşteriden temin edilen kişisel bilgiler, mevzuata uygun şekilde korunmaktadır ve özenle seçilmiş sunucu hizmeti sağlayıcılarında depolanmaktadır. Söz konusu kişisel bilgiler müşterinin bilgisi veya onayı olmadan, kullanmayacak, hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece izinsiz olarak üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Bilgilerin korunması, güvenlik ve diğer sorularınız için bize destek@smartcosa.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

3.13. Nuvia montaj işini dilerse 3. partilere yaptırabilir.

Madde 4. – CAYMA HAKKI

4.1. ALICI, aşağıdaki istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması (mesafeli sözleşme ekindeki cayma formu kullanılarak veya sair şekillerde) şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya iade gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Yurtdışı gönderilerinin iade edilmesi durumunda oluşan gümrük borçlandırmaları alıcı tarafından ödenecektir. ALICI, cayma hakkını kullandığı yönünde bildirim gerçekleştirdiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya iade etmelidir.

4.2. Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının bozulmamış, ürünün kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olması şartına bağlıdır. ALICI cayma hakkını kullanmadan önde kurulum yaptırmış ve kurulum ücreti Nuvia tarafından ödenmiş ise iade edilecek ücretten kurulum ücreti ve masrafları düşüldükten sonra iade işlemi gerçekleştirilecektir.

4.3. ALICI, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin gereği gibi yapıldığını kabul eder.

Madde 5. – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE GENEL ŞARTLAR

5.1. Alıcı satın aldığı ürünün teslimatının süresinde ve doğru şekilde yapılması için, ödeme işlemlerini internet sitesinde verilen bilgilere göre gerçekleştirerek teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak bildirdiğini beyan ve kabul etmiştir.

5.2. Alıcı, www.smartcosa.com internet sitesinde satışı yapılan ürüne ait yine www.smartcosa.com internet sitesi'nde belirtilen temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda bu hususları kabul ettiğine dair teyidi verdiğini beyan ve kabul eder.

5.3. Alıcı satın aldığı ürün/ürünler, bedelinin eksiksiz ödenmiş olması kaydıyla, alıcının teslimatın yapılmasını istediği adrese sipariş onayından itibaren 30 (otuz) günlük yasal süresi içinde teslim edilir veya telefon vs. yöntemlerle ile yapılan satışlarda ürünün kargo şirketi aracılığıyla teslimi anında mesafeli satış sözleşmesinin imzalanması ile birlikte alıcının tercih ettiği nakit veya kredi kartı ile ödeme yöntemlerinden biriyle ürün bedeli tahsil edilir.

5.4. Alıcı, teslim edilecek adres ve kişi olarak kendisinden başka bir kişi veya kuruluşu göstermiş ise bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Nuvia sorumlu tutulamaz.

5.5 Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödemenin kredi kartı ile yapılması durumunda, alıcı ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, alıcıya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Nuvia’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6. Nuvia sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.7. Nuvia, hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebeplerle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaşması sonucu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu Alıcıya bildirmek zorundadır.

5.8. Bu sözleşmede hüküm tesis edilmeyen hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

5.9 Alıcının her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı ve Nuvia’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı veya ödemenin kapıda gerçekleştiği durumlarda mesafeli satış sözleşmesinin imzalanması ve ödemenin yapıldığı tarihte yürürlüğe girer. Alıcı sipariş vermeden önce www.smartcosa.com internet sitesinde, gerekse sipariş verdikten sonra işbu sözleşmeyi okuduğunu, içerdiği tüm bilgi ve koşulları kabul ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Ek-1: Cayma Hakkı Formu Örneği

Kime: (SATICI’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

ALICI’nın adı ve soyadı:

ALICI’nın adresi:

ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih: