Genel Kural ve Koşullar | Cosa

Genel Kural ve Koşullar

www.smartcosa.com” ve “Cosa” mobil ve web uygulamalarının (www.smartcosa.com” ve “Cosa” mobil ve web uygulamaları bundan böyle "Uygulamalar" olarak anılacaktır) hakları Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’ye (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ait olup, bu doküman, Şirket’in ürün ve hizmetlerini (ürün ve hizmetler bundan böyle “Ürün” olarak anılacaktır) Uygulamalar aracılığı ile kullanmak isteyen kişiler (Şirket’in Ürün’lerini Uygulamalar aracılığı kullanmak isteyen kişiler bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ile Şirket arasında akdedilecek, Genel Kural ve Koşullarını belirlemek için hazırlanmıştır, ve Şirket tarafından sunulan Ürün ve Uygulamaların Kullanıcı tarafından kullanılmasına yönelik taahhütleri içermektedir. Buna ilave olarak Şirket yeni Ürün ve Uygulamalar için ek hüküm ve koşullar getirilebilir.

Ürün’lerin Uygulama’lar aracılığı ile kullanımı için gereksinimler www.smartcosa.com/destek web sitesinde yer almaktadır. Kullanıcının bu gereksinimleri karşılayıp karşılayamayacağını kontrol etmesi Kullanıcı sorumluluğundadır.

Kullanıcı bu sözleşmede yer alan Genel Kural ve Koşulları kabul ettiği takdirde , Uygulama’da yer alan kayıt formunu doldurup Gönder butonuna bastıktan sonra üyelik süresiz olarak yürürlüğe girer. Kullanıcı dilediği zaman üyeliğini sonlandırabilir.  Kullanıcı, kayıt yapmayıp sözleşme koşullarını kabul edip onaylamıyorsa Uygulama’yı kullanamayacaktır.

Uygulamalar zaman zaman güncellemeler gerektirebilecek olup bu güncellemelerin düzenli bir şekilde takip edilmesi ve uygulanması Kullanıcı’nın kendi sorumluluğundadır.

Ürün ve Uygulama’ların kullanımı için, Ürün ile birlikte gelen veya Uygulama ya da smartcosa.com/destek web sitesinden ulaşabilen kurulum ve kullanım kılavuzlarının okunup, tüm talimatların izlenmesi gerekmektedir. Kullanıcı, Ürün ve Uygulama’ları belirtilen talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda kullanmayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle Ürün veya Uygulama’ları kullanamaması durumunda Şirket’ten herhangi bir şekilde tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, Ürün ve Uygulamalarını geliştirilebilir, değiştirilebilir. Yeni uygulamaların kullanımı için Kullanıcının bu uygulamalar ile birlikte gelebilecek yeni kural ve koşulları kabul etmesi gerekir. 

Ürün ve Uygulama’ların kullanımı için gerekli veri alım ve gönderimi mevcut internet tarifeniz üzerinden yapılır.

Ürün ve Uygulamalar’a erişim ve Ürün ve Uygulama’lar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin kalitesi ilgili operatörden temin edilen hizmetin kalitesine de dayanmakta olup söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket'in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Uygulama’ların kullanımı Uygulama’ların yanı sıra cep telefonu işletim sisteminin de zaman zaman güncellemelerini gerektirebilir. 

Kullanıcı, Uygulama’ya kayıt olurken kendi belirleyeceği ve güvenli bir şekilde saklamakla yükümlü olduğu bir şifre ve bir üye adına sahip olacaktır. Kullanıcı, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifrenin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, şifresini kaybetmesi ya da 3. kişilerin öğrendiği durumlarda Uygulama’dan yeni şifre temin etmedikçe, şifre ile yapılan işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu, Şirket'in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın ilk kayıt sırasında vermiş olduğu e-posta adresi ve üye adı, Kullanıcı’ya özeldir ve bu e-posta adresi ve üye adı ile tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ve üye adı ile iki farklı üyelik oluşturulamaz.

Kullanıcı, başka bir Kullanıcı’ya ait e-posta adresi, üye adı veya şifre bilgilerini talep edemez. Herhangi bir yol ile başka bir Kullanıcı’nın hesabına erişmek yasaktır. 

Şirket’in, Ürün ve Uygulama’ların işlevlerini yerine getirebilmesi için, Ürün, Uygulama veya Kullanıcı tarafından kendisine iletilen kişisel ve fiziksel verilerinizi smartcosa.com/gizlilik web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası hükümlerine uygun olarak kayıt etmesi, analiz etmesi, kullanması, işleyebilmesi, paylaşabilmesi ve bir veri tabanı üzerinde tasnif ve muhafaza etmesi gerekebilir. 

Kullanıcı, kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu ve kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. 

Şirket,  Genel Kural ve Koşullara veya genel ahlak kurallarına aykırı olan, nefret taşıyan, tehditkar, pornografik içerikli, müstehcen görsellik veya şiddet içeren, alkol ya da yetişkinlere yönelik içerik barındıran (reklamlar dahil) herhangi bir içeriği ve Şirket tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların,  içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik taramaları yapabilir, tespit ettiği bu mesaj ve içerikleri istediği zaman erişimden kaldırabilir, bu sebeple üyeliği herhangi bir ihbara gerek kalmadan durdurabilir ve/veya sonlandırılabilir. 

Şirket, bu Genel Kural ve Koşulların Kullanıcı tarafından ihlal edildiği, diğer kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği ya da herhangi bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakıldığı kanaatine vardığı takdirde, Uygulama’lardaki Kullanıcı’ya air herhangi bir içeriği ya da Kullanıcı’ya ait bilgileri kaldırabilir veya üyeliği herhangi bir ihbara gerek kalmadan sonlandırılabilir. 

Kullanıcı sözleşme ile kendisine tanınan hakkını, Şirket'in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere devredemez, kiralayamaz, kullandırmaz veya satamaz. 

Şirket, her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma yetkisine sahiptir.

Uygulama’ların üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yalnızca Uygulama’ların kullanımına ilişkin dünya çapında kullanılabilir, ücretsiz, şahsi, devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans (kullanım hakkı) verilmektedir. Sözleşmede yer alan hiçbir hüküm, Uygulama’lara ilişkin hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz

Şirket Kullanıcı’nın bu sözleşmeye aykırı bir hareketinin tespiti halinde sözleşmeyi herhangi bir bedel ödemeksizin tek taraflı olarak durdurabilir ve/veya fesih edebilir. Kullanıcı bu sözleşmeyi dilediği zaman herhangi bir bedel ödemeksizin tek taraflı olarak fesih edebilir. Ancak Kullanıcı Şirket’ten almış olduğu ürünleri garanti belgesindeki şartlar veya satış sözleşmesindeki şartlar dışında iade etme hakkına sahip değildir.

Ürün’ler Uygulama’ların ayrılmaz parçalarıdır ve Uygulama’ların kullanımı için Kullanıcı’nın bunların tamamına sahip olması gereklidir.

Doğalgaz veya elektrik fatura tutarı, Ürün’lerin kullanım şekli, doğalgaz ücreti, hava sıcaklığı, mevsim şartları, evin izolasyonu, boyutu, diğer ısı kaynaklarının kullanımı ve evde ısı değişimine sebep verebilecek diğer faktörler ve bunlar gibi sebeplere göre değişiklik gösterebilir. Şirket, konfor koşullarından ödün vermeden tasarruf edebilmesi için elinden geleni yapar ancak Kullanıcı’nın fatura tutarlarının düşeceğine ya da belirli bir vadede fatura tutarlarında tasarruf edileceğine ilişkin herhangi bir taahhütte  bulunmaz. Kullanıcı’nın doğalgaz veya elektrik faturalarının normalden daha yüksek olması halleri de dahil olmak üzere Şirket faturalara ilişkin herhangi bir iddia veya talebin muhatabı değildir.

Şirket, Ürün ve Uygulama’ları “olduğu gibi” sağlamakta olup Ürün ve Uygulama’ların hatasız, kusursuz, mükemmel olduğu şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Ürün ve Uygulama’ların kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda bulunduğunu, Ürün ve Uygulama’ların sair talimatlarına uygun şekilde kullanımı ve bu doğrultuda tatminkar bir kalite ve performans ile hizmet alınmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Şirket, zımni garanti, tatmin edici kalite, belli bir amaca uygunluk, doğruluk dahil herhangi bir zımni taahhüdü bulunmadığını beyan etmektedir.

Şirket,  Kullanıcı veya üçüncü şahıslardan gelen herhangi bir müdahale sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir yazılım, teçhizat veya verideki, hata, hasar ya da bozulmalardan; Kullanıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcı’nın Uygulama’lar dâhilinde yaptığı her işlem ve eylem ile ilgili hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

Kullanıcı, Uygulama’ları, yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun şekilde kullanıp; hukuka aykırı, hileli veya uygunsuz bir sebeple amacı dışında kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, işbu sözleşmeyi ihlal edecek şekilde hareket etmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Uygulama’lara veya onun tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, içeriğine, yazılım, şifreleme sistemi ve verilerine herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler yapamaz, işleyişe müdahalede bulunamaz.

Kullanıcı, Uygulama’ları diğer kullanıcıların faydalanmalarına engel olacak şekilde kullanamaz.

Kullanıcı’nın Uygulamalar aracılığıyla paylaştığı tüm bilgi ve içeriklerin tamamı Kullanıcının mülkiyetindedir ve bu bilgiler ile ilgili tüm sorumluluk da Kullanıcı’ya aittir. 

Uygulama’ların kullanımı için bir ücret talep edilmemektedir. Ancak ilerde Şirket tarafından sunulacak, yeni uygulamaların kullanımı için Şirket'in uygulamalar için belirlediği Genel Kural ve Koşulları kabul edip onaylamanız gerekmektedir. 

Şirket, Ürün’lerin birlikte kullanıldığı sistemlerde meydana gelebilecek arızalardan sorumlu değildir. Şirket, yürürlükteki mevzuat elverdiği ölçüde, yalnızca işbu Sözleşme’den doğan doğrudan zararlardan sorumlu olacaktır. Şirket, Ürün’lerin birlikte kullanıldığı sistemlerin ayıp ve arızalarından dolayı meydana gelebilecek zararlardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Kullanıcı, arızi zarar, kar kaybı, özel, dolaylı, cezai ve doğrudan Şirket’in bir ihlalinden kaynaklanmamış olan sair zararlara ilişkin herhangi bir talepte bulunmayacağını ve bu haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.

Ürün kullanım ömrü bittiğinde elektronik atık alanlarına bırakılarak geri dönüşüme verilmelidir.

Taraflar, işbu Genel Kural ve Koşulların doğal afetler, sıkıyönetim veya olağanüstü hal, iç karışıklık, savaş ya da askeri operasyonlar, ulusal ya da yerel güvenlik, grev ve lokavt, herhangi bir kanuni yükümlülüğe uyulması, yangın, yıldırım, patlama, sel, toprak kayması, Tarafların sorumluluğu altında olmayan Üçüncü Şahısların hareketleri ya da ihmalleri ya da Tarafların denetimi dışında bulunan benzer ya da benzer olmayan herhangi sebeple işbu Genel Kural ve Koşulların ihlalinden sorumlu olmayacaklardır.

Kullanıcı tarafından Ürün veya Uygulama’ların herhangi bir şekilde ve herhangi bir teknoloji ile kısmen veya tamamen doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, yayınlanması yasaktır.

Şirket yürürlükteki mevzuat gereği resmi kurumların taleplerini karşılamak amacıyla herhangi bir soruşturma kapsamında kişisel bilgilerinizi resmi kurumlar ve/veya adli makamlarla paylaşılabilir.

Kullanıcı, Ürün veya Uygulama’ları kullandığı sürece Şirket tarafından yapılacak her türlü bilgilendirme, duyuru, hizmet, tanıtım ve reklam verilmesine muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmede hüküm tesis edilmeyen hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. Kullanıcı’nın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Kullanıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.