Gizlilik | Cosa

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası

Nuvia Enerji Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi, aşağıda açıklanan çerçevede elde ederek işleyebilecektir. “www.smartcosa.com” ve “Cosa” mobil ve web uygulamalarının (www.smartcosa.com” ve “Cosa” mobil ve web uygulamaları bundan böyle "Uygulamalar" olarak anılacaktır) hakları Şirket’e ait olup, bu doküman, Uygulamaların kullanımı sırasında kullanıcıların (Uygulamaları kullanan kişi bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) bilgi güvenliğini sağlamak ve Kullanıcı’ları bilgi güvenliği hakkında bilgilendirmek amaçlı hazırlanmıştır. Şirket Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası'nı her zaman değiştirme ve yeniden yayınlama hakkına sahiptir ve kullanıcılar güncel politikamıza uygun davranmalıdır.

Uygulamaları kullanırken lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Kullanıcı, Uygulamaları kullandığında, Kullanıcı’ya Kişisel Verilerin Korunması hakkında bilgilendirme yapılarak Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası hükümleri hakkında bilgi verilmiştir.

Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Kişisel verileriniz, Şirket ürün ve hizmetlerini kullanmak suretiyle enerjinin verimli tüketimini sağlamak, maliyet etkin sürdürülebilir bir yaşama akıllı teknolojilerle katkı sağlayabilmek amacıyla, faaliyet konumuza uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, Uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Sizden elde edilen kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan Uygulamalardan sizleri en etkin şekilde faydalandırmak için aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir;

- Uygulamalara ilişkin kullanım alışkanlıklarını kişisel ihtiyaçlarınıza uygun olarak özelleştirme,

- Kimliğinizi teyit etme,

- Uygulamaların etkin kullanabilmesi, enerjinin verimli kullanabilmesi için gerekli hizmetlerin planlanması ve yönetimi, ürün ve hizmetler ile ilgili gelişmeler ve geliştirmeler hakkında bilgilendirme,

- Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, haklarınızın korunması için ihtiyaç duyduğunuz verilerinizin saklanması,

- Hizmetlerimiz karşılığında ihtiyaç duyulan veya yasal her türlü belgenin düzenlenmesi,

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak;

- İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen kişisel verileriniz münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini tarafımızdan talep etme haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası

Uygulamaları kişisel herhangi bir bilgi paylaşmadan dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilir, ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Üye olmak istediğiniz takdirde sizden talep edilen bilgiler sadece sizin kontrolünüz dahilinde temin edilir.

Sizden temin ettiğimiz kişisel bilgiler, tarafımızdan mevzuata uygun şekilde korunmaktadır ve özenle seçilmiş sunucu hizmeti sağlayıcılarında depolanmaktadır. Söz konusu kişisel bilgiler sizin haberiniz veya onayınız olmadan, işbu Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmayacak, hukuksal yükümlülük altında bulunulmadığı sürece izinsiz olarak üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

Şirket, kişisel bilgileri kesinlikle gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, kişisel bilgilerinizin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını ve gerekli özenin gösterilmesini taahhüt eder. Ancak Şirket'nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulamalara veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerinizin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacaktır.

Şirket, uygulamalar üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların siparişlerinin en iyi şekilde sağlanması, ödeme, kurulum ve destek sürecinin işletilebilmesi için, sürecin işleyişi için gerek duyulan bilgileri anlaşmalı olduğu kargo, sanal ödeme, kurulum ve destek firmalarına aktarır.

Şirket kişisel bilgileri, kullanıcılarına yeni ürün, hizmet ve kampanyalar hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek amacıyla kullanabilir. Şirket, kişisel bilgileri anonimleştirmek şartıyla profilleme, istatistiksel çalışma, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri için kullanabilir ve sadece bu çalışmalar kapsamında üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Kullanıcılar uygulamaları bu koşulları kabul ederek ziyaret eder. 

Kişisel bilgilerinizin ve bizim bilgilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla sizin de kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi hiç kimse ile paylaşmamanızı önemle belirtiriz.

Uygulamalar başka web sitelerine bağlantı yapılabilir. Böyle bir durumda ziyaret ettiğiniz web sitelerinin gizlilik ve kullanım koşullarını dikkatlice gözden geçirmeniz gerektiğini belirtir, bu web sitelerinin Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikasından sorumlu olmadığımızı önemle hatırlatırız. 

Şirket, kullanıcıların web sitesini kullanımına dair bilgilerini, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Kullanıcılar Şirket’in kendileri hakkında hangi nitelikteki bilgilerini saklamakta olduğunu öğrenmek üzere ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz - yasaların öngördüğü ölçüde derhal işleme alınmaktadır.

Kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır. Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da taleplerinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzun yazılı ve ıslak imzalı belge ile yapılması halinde; Nuvia Enerji Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul Teknik Üniversitesi ARI 4 Teknokenti Reşitpaşa Mah. Katar Cad. No: 2 / 50 Sarıyer 34469 İstanbul Türkiye  adresimize posta yoluyla gönderebilir veya nuviaenerji@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.